Ombi Lako Lisingechakatwa

Kulikuwa na tatizo kwa ombi hili. Tunalishughulikia ili kulitatua haraka kadri tunavyoweza.